Гаруда отиват на племенен съвет, за да разкажат най-тежките премеждия, които са преодолели в живота си и да изгонят още един от своите.9d1128