След 52 дни и 73 игри останаха само трима - Ваня, Митко и Занев!