Survivor: Камбоджа - Епизод 34 (10.11.2014)

Агонцев свиква събрание на всички ветерани, за които е подготвил мотивираща реч. Той ще опита да спечели подкрепата и гласовете на звездите с аргументите за лоялност към „старото” и численото преимущество, което може да реши играта. Как ще реагират на опита за сплотяване останалите?

За първи път на племенния съвет ще присъства член на журито – Светослав Бърканичков. Това повдига въпроса кои са най-важните качества, които трябва да притежават финалистите – морал, чест, сила, честност, хитрост, лицемерие. И кои са основните движещи сили на сървайвърите – наградата, престижа да бъдеш финалист, гордостта от победата? За първи път ще се повдигне темата за парите и за личната готовност на компромис. Но кои ще бъдат четиримата номинирани, чия агитация ще се окаже по-ефективна и кой ще стане вторият член на журито?