На изпитание бе подложена издръжливостта на всеки от двете племена във и под вода

Пейо изведнъж става мишена и той е вторият човек, който напуска "Ifugao"

Гладът и изтощението в "Ifugao" привидно заглушава неприятния спомен за техния първи племенен съвет и очакват Ивайло отново да стане част от групата, но той е твърдо решен да отмъщава за Ивана.

Днешното изпитание ще провери каква е издръжливостта на всеки от племето във и под вода. Победителят ще си тръгне с тотема за неприкосновеност и не само. Материали за строителство, чукове, пирони, въжета и брадви ще улесни живота им. Загубилите ще отидат на племенен съвет. 

Въпреки победата интригите в "Bontoc" не закъсняват. В лагера им вече ги чакат материали, с които могат да си построят много неща, но това ще предизвика напрежение. А Иван и Илиян се отдават на сладка дрямка.

"Ifugao" отново е на племенен съвет. Всички участници идват с определена нагласа, но ситуацията се обръща на 360 градуса. Ивайло задейства своя план за отмъщение и постига това, което цели. Пейо изведнъж става мишена и той е вторият човек, който напуска "Ifugao".