Данаил

Данаил Стоянов, 22 г., гр. Враца, финансов представител

Данаил е родом от гр. Враца, учи в гр. София, но има силна връзка с Китай. В Survivor цели да мотивира хората чрез своите интересни и неконвенционални постижения. Рисков човек, за когото страхът е движеща сила. Състезателният му дух го прави първи във всяко свое начинание, освен това се определя за силно адаптивен