Анелия цели да разклати Александра психически

На този етап от играта коалициите търпят трансформации

Ден 33. След драматичния дуел на Острова на изкуплението свидетелите Зора и Александра се завръщат в лагера на Mappurondo и в детайли пресъздават какво е било изпитанието и кой е победителят.