Анелия и Ганка споделят наградата

Вторият посланик в Колибата на преговорите ще бъде определен с жребий

Анелия е разстроена от начина, по който племето се отнесе към победата ѝ в изпитанието за наградата. Получена или извоювана е тази победа?

Анелия решава да сподели наградата с Ганка. Освен това тя трябва да посочи посланик в Колибата на преговорите. 

Вторият посланик в Колибата на преговорите ще бъде определен с жребий. На Острова на изкуплението Мила и Джулиана продължават неуспешно с опитите за хармонично съжителство.