Битката за гласове започна

На острова на изгнаника Йори се радва на деликатесен улов и разсъждава върху новото си приятелство със Занев. Обмислили няколко хода напред, двамата се надяват на доверието и подкрепата на бившите Нага. За да си ги осигурят, те пускат в действие богат арсенал от инструменти – писмо, кодови думи, семейни връзки, анализи на коалициите и задкулисните лидери. Но и ветераните не стоят със скръстени ръце – техните оръжия са самочувствието от численото превъзходство, желанието за отмъщение, задължението, дори заплахата.