Бо има стратегия, но трябва да намерят Скрития идол

На какво се крепи коалицията между Зоран и Борислава?

В лагера на Mappurondo, веднага след завръщането на Зоран и Денис, племето получава едно от последните писма в играта. Те трябва да изберат за последен път посланик, който ще преговаря в Колибата на преговорите за арбитър. Двамата посланици са Денис и Карин. 

Бо споделя на Зоран, че вече има стратегия, но трябва да намерят Скрития идол.