Bontoc, Ifugao и Безимените в изпитание за неприкосновеност

Двете загубили племена ще отидат на племенен съвет

На трите племена Bontoc, Ifugao и Безимените им предстои изпитание. Всеки един трябва да постави на главата си бамбуков прът и да опита да го задържи най-дълго време. 

Тотемът ще бъде за племето, което остане последно с човек, който държи бамбуков прът на главата си. 

Племето победител ще се спаси от племенен съвет, победените племена ще отидат на племенен съвет и ще изгонят по един от своите.