Борислава решава да сподели със Зоран голямата си тайна

Новата мишена за гонене в Mappurondo е Борислава

Новата мишена за гонене в Mappurondo е Борислава, но никой не подозира, че тя има Скрит идол. Драго предлага на Зоран да гласува срещу Борислава, в замяна на това той да стане негов съюзник, за да не бъде следващата мишена. Между Зоран и Борислава обаче ще се състои друг разговор.