Хубавото Наде

В същото време Занев е унил. Болки в ръката и конфликт с Надя ще нарушат спокойствието му и ще разсеят неизменното внимание в играта. Но той няма да се откаже и отново ще се бори за вътрешната си хармония.