Ивана се готви да отнеме още скалпове

Въпреки четвъртата победа, Ивана се чувства сломена от самотата и липсата на подкрепа

Ден 15. Въпреки четвъртата победа, Ивана се чувства сломена от самотата и липсата на подкрепа. В своя лагер обаче тя поставя скалповете на победените си противници и решена да продължи играта.