Йоана открива писмо за скрит идол в лагера на Mappurondo

Тя доверява тайната на Зоран и Борислава

В късния следобед, докато разпределя провизиите на племето, Йоана открива писмо за скрит идол в лагера на Mappurondo и доверява тайната на Зоран и Борислава. Тя решава да потърси обстойно в лагера, без да казва на останалите.