Каква е причината Георги да страни от останалите?

Ивана се чувства все по-уверена на Острова на изкуплението

Ден десети. Ивана се чувства все по-уверена на Острова на изкуплението. Новата информация за разместванията в племената "Bontoc" и "Ifugao" ѝ дава увереност за бъдещата игра. 

В "Ifugao" Георги се изолира от племето. Поведението му предизвиква тревога, съчувствие и съмнения.