Кари и Ганка споделят за едни от най-трудните моменти в живота си

Проливният нощен дъжд спира на сутринта, но Безимените продължават да бедстват

Иван - Доктора иска подробности за скрития идол и твърдо възнамерява да го използва, ако го намери.

Кари и Ганка споделят за едни от най-трудните моменти в живота си.