Кой ще спечели изпитанието за неприкосновеност с рингове?

Победените ще отидат на племенен съвет

Вчера в Колибата на преговорите Джулиана и Зоран изпратиха по един от своето племе в противниковия лагер. Мила беше в "Ifugao", а Георги в "Bontoc". Двамата шпиони се завръщат в племената си. 

На двете племена предстои изпитание за неприкосновеност. Стартът е от брега, един по един всички трябва да доплуват до платформата във водата. Над платформата висят шест метални ринга. Задачата е отскачане и улавяне на ринг. Във втория етап ринговете трябва да бъдат закачени на специален прът.