Мария си спечели тайно предимство

Тя има право да запази за себе си какво предимство има в играта

Днес нито една от двете групи не искаше да избере Мария в своя отбор в играта за награда. Но понякога последните могат да станат първи. Ваня й съобщи, че получава тайно писмо с предимство, което може по своя преценка да сподели с останалите.

Следи всичко за Survivor и в социалните мрежи:

➥ Facebook: https://www.facebook.com/survivor.btv.bg

➥ Instagram: https://www.instagram.com/survivor_bg

➥ TikTok: https://www.tiktok.com/@survivorbg

Цялото предаване виж на www.btvplus.bg