Ново племе - нови стратегии

Скоро всички от племето научават, че им предстои битка

Късно през нощта обединеното племе Mappurondo се установява на познати брегове. Те акустират на брега на старото племе Bontoc и се заемат да си запалят огън. 

На ден 24 Мила стъпва за първи път на Острова на изкуплението. Въпреки изгонването от племето, шампионката е твърдо решена да стигне до края. 

В Mappurondo кипи усилена строителна дейност. Стратегическите подстъпи в Mappurondo набират скорост. Скоро всички от племето научават, че им предстои битка.