Стратегиите на Йори

Йори прекарва времето си в наслада от природата и в планиране на следващи ходове. Психоатаката ще бъде нейн основен похват, за да обърка, изплаши и демотивира следващия, попаднал на Острова на изгнаника. Единственото й притеснение е ветераните в Кхмер да не изгонят Ваня като най-силен участник.