Survivor: Филипините днес от 21 ч.

30 септември 2009 г.