Survivor: Филипините - Първи сблъсък

23 септември 2009 г.