Труден избор пред Бо: кои ще са посланиците в Колибата на преговорите?

Ако посочи себе си за посланик, няма да може да бъде арбитър на племенния съвет

Survivor търг тече с пълна сила. Борислава действа със замах и дава 7000 песос за наградата, която е скрита. Очаква я изненада - тя получава правото да посочи двамата посланици, които ще преговарят за арбитър, а от тяхното решение ще зависи хода на гласуването на предстоящия племенен съвет.