В лагера на "Bontoc" някой открива скрития идол

Маги са заема с преустройство на лагера на Острова на изкуплението

Докато "Bontoc" и "Ifugao" се отдават на носталгичния следобед, на Острова на изкуплението Маги се заема с реконструкция е преустройство на лагера. 

В същото време Ивана си почива и се зарежда, и няма нищо против действията на Маги.

В лагера на "Bontoc" тече трескаво издирване на скрития идол.