В Mappurondo има нов съюз

Борислава и Анелия обсъждат общи ходове в играта

За Борислава и Анелия предстои релаксиращ СПА следобед, обилна ранна вечеря и възможност да обсъдят опциите за общи ходове в играта.  

В Mappurondo избират втори посланик за Колибата на преговорите и това е Кари.

На Острова на изкуплението Йоана дава информация на Мила за хода на играта.