В търсене на скрития идол - най-усърдни са Борислава и Зоран

Ще успее ли някой да го открие?

В Mappurondo обсъждат решението на Зоран и Денис арбитър на племенния съвет да е Борислава. Ганка смята, че Бо ще защити Кари, Ванко или нея, желаейки по този начин да отнеме гласа им. 

В късния следобед племето получава писмо - следа за скрития имунитетен идол.