Ванко, Кари и Зоран опитват да изгладят противоречията

Скритият идол ще спаси своя приносител на племенния съвет

Ден 28. Писмото-следа отвежда Борислава до Скрития идол. Никой няма правото да открадне Идола от нея, а тя има правото да преотстъпва Идола - в лагера или на племенен съвет. 
На Племенния съвет ще ѝ бъде дадена възможност да разкрие Идола точно преди прочитането на гласовете. 

Ванко, Кари и Зоран опитват да изгладят противоречията в откровен разговор.