Зоран прави жертва в полза на останалите

След това обаче го очаква изненада

Следващият артикул е закрит и Зоран го купува за 2000 песос. От писмо той научава, че за него има видео писмо от близките му в България, но има още 7 видеа. Той трябва да реши дали само той  ще види своето видео или няма да види нищо, но всички останали ще видят своите видеа. Ако направи жертва в полза на останалите, ще може да отвори второто писмо. 

След това обаче го очаква изненада - той също ще види своето видео писмо. Освен това Кари решава да му подари спечеленото на търга предимство за следващата игра за имунитет.