Игра за награда: Какво е изкушението за участниците?

И каква ще бъде стратегията на отборите?

Победителите в играта ще получават сандвичи, а Ваня опитва един от тях, за да провери какво има в него. Изкушени ли са участниците?

В днешната игра "Войни" и "Известни" ще играят по двойки, вързани с въже. При знак за начало състезателите преминават по трасе с различни препятствия - първо през въжен лабиринт, а след това, лазейки през няколко тунела. Когато излязат, от сандъка пред тях трябва да извадят две топки и да преминат към финалния етап от играта - игра на баскетбол. Важно условие е всеки от двойката да вкара кош.

Следи всичко за Survivor в социалните мрежи:

➥ Facebook: https://www.facebook.com/survivor.btv.bg

➥ Instagram: https://www.instagram.com/survivor_bg

➥ TikTok: https://www.tiktok.com/@survivorbg